ENG

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Grupy Kęty SA informuje, że w dniu 2 stycznia 2014 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o aktualizacji wysokości kapitału zakładowego Spółki Grupa Kęty S.A. w związku z objęciem przez Osoby uprawnione 7.800 akcji 300 akcji serii „E” i 7.500 akcji serii „F” wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w 2006 i 2009 roku.

  1. Data rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego przez Sąd: 12 grudnia 2013 r.
  2. Wysokość kapitału zakładowego po rejestracji zmiany: kapitał zakładowy Grupy Kęty S.A. wynosi 23 238 532,50 zł i dzieli się na 9 295 413 sztuki akcji po cenie nominalnej 2,50 zł każda.
  3. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji po rejestracji zmiany: 9 295 413 głosy.