ENG

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, że Spółka otrzymała 11 grudnia 2017 roku postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o aktualizacji wysokości kapitału zakładowego Spółki Grupa Kęty S.A. w związku z objęciem przez Osoby uprawnione 31 720 akcji serii G wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na mocy uchwały z 29 maja 2012 roku.

  1. Data rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego przez Sąd: 27.11.2017 r.
  2. Wysokość kapitału zakładowego po rejestracji zmiany: kapitał zakładowy Grupy Kęty S.A. wynosi 23 804 250 ,00 zł i dzieli się na 9 521 700 sztuk akcji po cenie nominalnej 2,50 zł każda.
  3. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji po rejestracji zmiany: 9 521 700 głosy.