ENG

Prognoza wyników finansowych i operacyjnych na 2020 r.

Zarząd Grupy Kęty S.A. przekazuje w załączeniu prognozę wyników finansowych i operacyjnych na 2020 r.