ENG

Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, że Spółka w dniu 25 stycznia 2018 roku otrzymała zawiadomienie od osoby zarządzającej o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR (zawiadomienie), którego treść stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.