ENG

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A.

Zarząd Grupy KĘTY S.A. z siedzibą w Kętach ul. Kościuszki 111, działając na podstawie art. 395, 399 § 1 i 4021 k.s.h. oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 31 maja 2017 r. o godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie w Hotelu Polonia Palace, Al. Jerozolimskie 45 (sala Toronto).

Pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał wraz z uzasadnieniem oraz sprawozdania Rady Nadzorczej znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu, a także na stronie internetowej Spółki www.grupakety.com w zakładce Relacje Inwestorskie /WZA.