ENG

Nabycie przedsiębiorstwa od spółki zależnej w ramach reorganizacji struktury grupy kapitałowej

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, że w dniu 23 grudnia 2015 roku Spółka zawarła umowę nabycia przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 [1] Kc od spółki zależnej Alu Trans System Sp z o.o. z siedzibą w Kętach, której jest 100% właścicielem. Umowa wejdzie w życie 31 grudnia 2015 roku.

Cena za nabywane przedsiębiorstwo wynosi 5 371 tys. zł i nie obejmuje zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, które na dzień zawarcia umowy wynoszą 4 119 tys. zł.

Spółka Alu Trans System prowadzi działalność w zakresie produkcji transportowych systemów aluminiowych, która to działalność – w wyniku zawartej umowy – będzie prowadzona w ramach Segmentu Wyrobów Wyciskanych Grupy Kęty S.A.

Spółka za 2014 rok osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 19,2 mln zł oraz wypracowała zysk EBITDA w wysokości 343 tys. zł.

Powyższe nabycie przedsiębiorstwa jest elementem procesu reorganizacji struktury grupy kapitałowej, o którym Spółka informowała w komunikacie nr 47/2015 z dnia 16 grudnia 2015 roku.