ENG

Korekta raportu bieżącego 19/2016 – Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarząd Grupy Kęty S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Kęty S.A. w dniu 12 maja 2016 roku.

1. AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK – 1 861 276 akcji równych liczbie głosów, co stanowiło 35,50% udziału w liczbie głosów na tym zgromadzeniu oraz 19,69 % głosów w ogólnej liczbie głosów.

2. NATIONALE-NEDERLANDEN OFE – 1 600 000 akcji równych liczbie głosów, co stanowiło 30,52% udziału w liczbie głosów na tym zgromadzeniu oraz 16,92 % głosów w ogólnej liczbie głosów.

3. OFE PZU „Złota Jesień” – 870 000 akcji równych liczbie głosów, co stanowiło 16,59 % udziału w liczbie głosów na tym zgromadzeniu oraz 9,20 % głosów w ogólnej liczbie głosów.

4. Otwarty Fundusz Emerytalny Allianz Polska – 499 562 akcji równych liczbie głosów, co stanowiło 9,53% udziału w liczbie głosów na tym zgromadzeniu oraz 5,28 % głosów w ogólnej liczbie głosów.