ENG

Komentarz Zarządu do informacji medialnych na temat zdarzenia w zakładzie w Tychach

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, że w dniu 7 września 2016 roku przed godz. 22.00 na jednej z czterech hal produkcyjnych w Tychach należących do spółki Alupol Packaging SA miało miejsce zdarzenie, polegające na pojawieniu się ognia na jednej z drukarek. Ogień został bardzo szybko ugaszony; nie było żadnych poszkodowanych.

Zdarzenie to nie będzie miało wpływu na obsługę klientów SOG oraz na planowane wyniki grupy Alupol Packaging i grupy kapitałowej Grupy Kęty S.A. Segment Opakowań Giętkich posiada łącznie 13 drukarek w dwóch lokalizacjach, a uszkodzone urządzenie było jednym z najstarszych, odpowiedzialnym jedynie za ok. 1% wartości sprzedaży Segmentu.

Zarząd podaje tę informację do publicznej wiadomości w związku z doniesieniami w lokalnych mediach odnoszącymi się do zdarzenia w zakładzie w Tychach.