ENG

Raport z II edycji programu grantowego „Razem z GRUPĄ”

Grupa Kęty S.A. już po raz drugi prowadziła program o charakterze społeczno-wolontaryjnym.

Od wielu lat konsekwentnie podążamy wyznaczoną drogą. Przyjęta Polityka Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, respektowanie, promowanie i rozwijanie 10 zasad UN Global Compact, którego jesteśmy sygnatariuszem czy inne standardy i procesy CSR wyznaczają ramy i horyzonty naszych działań.

Cieszę się i jestem dumny, że zapoczątkowany w 2015 roku projekt tak mocno przyjął się wśród naszych pracowników, dziękuję im za inicjatywę, zaangażowanie i gratuluję realizacji! Ufam, że takimi działaniami nie tylko wspieramy społeczności lokalne ale również wspólnie małymi krokami wypełniamy naszą misję i wizję i wartości. – mówi Dariusz Mańko, Prezes Zarządu Grupy Kęty S.A.

Efekty II edycji:

  • 22 partnerów projektów
  • 39 600 zł przeznaczone na grany
  • Ponad 1000 bezpośrednich beneficjentów

Zapraszamy do lektury!