ENG

Akcjonariusze- wiodąca grupa naszych interesariuszy

SDG:

Akcjonariusze Grupy Kęty zdecydowali o przeznaczeniu 336,79 mln zł z zysku netto na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 35 zł na akcję. Szerzej o polityce dywidendowej spółki tutaj.