ENG

43 Rajd Rowerowy – GrupaKetyTeam – najliczniejsza!

W dniu 24 września odbył się kolejny 43 już Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy. Tradycyjnie nie zbrakło drużyny GrupaKętyTeam, skład której tworzyli pracownicy spółek Grupy Kapitałowej oraz podopieczni Fundacji.

Jak zawsze start rajdu odbywał się przy Ratuszu w Bielsku-Białej a finał w parku Rosta. Trasa II odcinków wyniosła łącznie 31 km. Ten dystans pokonało ponad 1000 rowerzystów, wśród nich najliczniejsza grupa to GrupaKetyteam.

Gratulacje! Grupa Kęty S.A. była fundatorem nagród głównych- rowerów.

Pierwszy rajd odbył się jesienią 1996 roku od tego czasu na przestrzeni 21 lat w kolejnych edycjach przeszło 90000 rowerzystów przejechało ponad 2 700 000 km odwiedzając wszystkie miejscowości dookoła Bielska­-Białej.

fot. P. Bieniecki