ENG

Rozwój szybszy od rynku

Grupa Kęty opublikowała strategię rozwoju na lata 2021-2025. Spółka stawia na rozwój organiczny wsparty programem inwestycyjnym o łącznej wartości 1,1 mld zł, co ma jej umożliwić osiągnięcie 4,6 mld zł przychodów ze sprzedaży, 787 mln zł EBITDA oraz 470 mln zł zysk neto w 2025 roku. Spółka nadal planje wypłacać akcjonariuszom wysoką dywidendę.

To już czwarta strategia rozwoju, jaką będzie realizował zarząd giełdowej spółki pod kierownictwem Prezesa Dariusza Mańko. Wszystkie poprzednie zostały zrealizowane z sukcesem, choć ogłoszenie poszczególnych strategii spotykało się często z ostrożnym nastawieniem uczestników rynku kapitałowego recenzujących plany strategiczne Grupy Kęty.  Obecna strategia do roku 2025 bazuje na bardzo silnych fundamentach powstałych w efekcie skutecznej realizacji strategii do roku 2020, która została zrealizowana z dużą nawiązką. Przekroczono wszystkie zawarte w niej założenia; przychody ze sprzedaży  były wyższe o 141 mln PLN  (wzrost o 4%), EBITDA wyższa o 142 mln zł  (wzrost o 28%), a zysk netto aż o 154 mln zł (wzrost o 58%).

Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej Grupa Kęty S.A. na lata 2021-2025