ENG

Prognoza wybranych wyników finansowych i operacyjnych na rok 2019 oraz szacunkowe wyniki finansowe i operacyjne za 2018 rok

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Emitent), w związku z zatwierdzeniem przez Radę Nadzorczą budżetu Emitenta i jego Grupy Kapitałowej, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego podaje do publicznej wiadomości prognozę wybranych wyników finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej Emitenta na rok 2019 oraz szacunkowe wyniki finansowe i operacyjne za 2018 rok.