ENG

Korekta raportu bieżącego nr 3/2019 z 6 lutego 2019 roku

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Emitent) przekazuje korektę załącznika do raportu bieżącego 3/2019 z dnia 6 lutego 2019 roku „Prognoza wybranych wyników finansowych i operacyjnych na rok 2019 oraz szacunkowe wyniki finansowe i operacyjne za 2018 rok”.

Korekta dotyczy pozycji zysku netto. Prawidłowa wartość szacowanego skonsolidowanego zysku netto za 2018 r. powinna wynosić 264 mln zł (wobec podanego 261 mln zł), natomiast prawidłowy prognozowany skonsolidowany zysk netto na rok 2019 r. powinien wynosić 261 mln zł (wobec podanego 264 mln zł), co oznacza zmianę o -1% (wobec podanej +1%).

Pozostała treść raportu bieżącego 3/2019 i jego załącznika pozostaje bez zmian. W załączeniu Emitent przekazuje skorygowaną – o wskazaną powyżej omyłkę pisarską – „Prognozę wybranych wyników finansowych i operacyjnych na rok 2019 oraz szacunkowe wyniki finansowe i operacyjne za 2018 rok”.