ENG

Ekologicznie i charytatywnie – kolejne 347 kilogramów!

Wiosną 2014 Grupa Kęty wraz z Fundacją Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia zainaugurowały program „Nakrętka na wózek”.

W ramach tego programu we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.  oraz Domach Dziecka współpracujących z Fundacją prowadzona jest  ciągła akcja zbierania plastikowych nakrętek.

Dzięki wspólnemu zaangażowaniu od początku akcji uzbierano już prawie 3 tony nakrętek. Pieniądze ze sprzedaży są sukcesywnie przekazywane rodzinie, która w ten sposób finansuje zakup wózka inwalidzkiego.

Jednym z fundamentów naszej polityki społecznej odpowiedzialności jest dbałość o środowisko naturalne dlatego też kreowanie postaw proekologicznych jest nam bardzo bliskie – mówi Monika Sobczak, Główny Specjalista ds. CSR.  Program „Nakrętka na wózek” oprócz aspektu ekologicznego- segregacji odpadów niesie za sobą dodatkowy efekt dobroczynny. To cieszy!- dodaje M.Sobczak.