ENG

12 czerwca – Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci

SDG:

12 czerwca – Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci (ang. World Day Against Child Labour) został ustanowiony przez afiliowaną przy ONZ Międzynarodową Organizację Pracy (MOP, ang. ILO) w celu ograniczenia wyzysku dzieci i przestrzegania konwencji MOP nr 182 w sprawie najcięższych form pracy dzieci i konwencji MOP nr 138 w sprawie minimalnego wieku zatrudnienia. Po raz pierwszy dzień ten obchodzono w 2002 roku.

Grupa Kęty S.A. jako Sygnatariusz inicjatywy ONZ Global Compact respektuje i rozwija 10 zasad, w tym zasady nr 5. Zniesienie pracy dzieci.

Więcej tutaj.