ENG

Śniadanie wolontariusza – Program „Razem z GRUPĄ” – IV edycja

W dniu 26 stycznia w biurach Zarządu w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie liderów projektów zgłoszonych do programu „Razem z GRUPĄ”.

Było dobrą okazją do omówienia poprzednich edycji, symbolicznego przekazania podpisanych umów grantowych oraz materiałów promocyjnych do IV edycji programu.

Decyzją komisji do realizacji wpłynęło 36 projektów. Łączna pula na granty wyniosła 40 tys PLN. Realizacja projektów- pierwsze półrocze 2018.

Z edycji na edycję program cieszy się większym zainteresowaniem – mówi M. Sobczak, koordynator programu. To bardzo nas cieszy, ponieważ świadczy o rozwoju wolontariatu pracowniczego w naszej firmie. Połączenie sił – z jednej strony zaangażowanie wolontaryjne pracowników spółek Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. z drugiej wsparcie finansowe z firmy daje wymierne efekty w środowisku lokalnym. Dzisiejsze „śniadanie wolontariusza” było dobrą okazją aby omówić i docenić takie postawy – dodaje MS.