ENG

Zbycie akcji przez osobę z kierownictwa Spółki niebędącą członkiem zarządu Spółki

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, że Spółka otrzymała w dniu dzisiejszym, tj. 4 kwietnia 2016 roku zawiadomienie w trybie art.160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od osoby pełniącej funkcję kierowniczą w ramach struktury organizacyjnej Emitenta (niebędącej członkiem zarządu Spółki) oraz posiadającej dostęp do informacji poufnych dotyczących Emitenta o transakcji sprzedaży akcji Spółki.

Opis transakcji: sprzedaż 200 akcji po średniej cenie 320,50 zł za sztukę poprzez zlecenie do dyspozycji maklera na sesji giełdowej na GPW w Warszawie w dniu 30 marca 2016 roku, sprzedaż 84 akcji po średniej cenie 321,50 zł za sztukę poprzez zlecenie do dyspozycji maklera na sesji giełdowej na GPW w Warszawie w dniu 31 marca 2016 roku.