ENG

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Kęty S.A.

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 marca 2022 r. (dalej: NWZ):

  1. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – 1 525 000 akcji uprawniających do 1 525 000 głosów, co stanowiło 24,77% udziału w liczbie głosów na NWZ oraz 15,80% w ogólnej liczbie głosów.
  2. AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA Santander – 1 259 000 akcji uprawniających do 1 259 000 głosów, co stanowiło 20,45% udziału w liczbie głosów na NWZ oraz 13,05% w ogólnej liczbie głosów.
  3. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” – 842 380 akcji uprawniających do 842 380 głosów, co stanowiło 13,68% udziału w liczbie głosów na NWZ oraz 8,73% w ogólnej liczbie głosów.
  4. AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny – 654 126 akcji uprawniających do 654 126 głosów, co stanowiło 10,62% udziału w liczbie głosów na NWZ oraz 6,78% w ogólnej liczbie głosów.
  5. MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny – 580 000 akcji uprawniających do 580 000 głosów, co stanowiło 9,42% udziału w liczbie głosów na NWZ oraz 6,01% w ogólnej liczbie głosów.
  6. Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny – 489 724 akcji uprawniających do 489 724 głosów, co stanowiło 7,95% udziału w liczbie głosów na NWZ oraz 5,07% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej (..).