ENG

Wybór oferty Aluprof S.A. do realizacji aluminiowo-szklanych ścian osłonowych na inwestycji Mennica Legacy Tower

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 5 czerwca 2017 roku Spółka otrzymała informację od spółki zależnej Aluprof S.A. dotyczącą pozytywnego dla niej zakończenia przetargu kompleksowego wykonania aluminiowo-szklanych ścian osłonowych na inwestycji „Mennica Legancy Tower” w Warszawie. Inwestor generalny firma Warbud S.A. poinformowała spółkę Aluprof o wyborze jej oferty do celów realizacyjnych. Kontrakt będzie realizowany przy współpracy z firmą Eljako- AL Sp z o.o.

W najbliższym czasie zostanie nakreślony harmonogram i określenie warunków współpracy.
Grupa Kęty S.A. przekazuje powyższą wiadomość ze względu na fakt, że szacowana wartość kontraktu przekracza Zdefiniowane Kryterium Kwotowe, tj. 70 mln zł określone w Indywidualnym Standarcie Raportowania Spółki. Spodziewana realizacja kontraktu przypadnie na lata 2018-2019.