ENG

Wstępne prognozy I kwartału 2015 roku

Zarząd Grupy Kęty S.A. zgodnie z ogłoszonym kalendarzem wydarzeń korporacyjnych podaje do publicznej wiadomości wstępne prognozy dotyczące wyników pierwszego kwartału 2015 r.

W trakcie pierwszych trzech miesięcy 2015 roku koniunktura na rynku sprzyjała największym segmentom Grupy Kapitałowej. Segment Systemów Aluminiowych osiągnął 25% dynamikę przychodów ze sprzedaży, natomiast Segment Wyrobów Wyciskanych zwiększył swoją sprzedaż o 17%. Segment Opakowań Giętkich zanotował 5% wzrostu, a sprzedaż Segmentu Akcesoriów Budowlanych pozostała na podobnym do zeszłego roku poziomie. Jedynym segmentem notującym spadek był Segmentu Usług Budowlanych z ok. 40% mniejszą sprzedażą w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Zarząd Grupy Kęty S.A. prognozuje, iż skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosą ok. 455 – 465 mln zł, czyli będą wyższe o ok. 11% od wielkości zeszłorocznych. Rentowność operacyjna utrzymuje się na wysokim poziomie, co przekłada się na uzyskanie porównywalnych z zeszłym rokiem wyników z działalności operacyjnej. Według prognozy Zarządu Spółki skonsolidowany zysk operacyjny pierwszego kwartału wyniesie 48 – 50 mln zł, natomiast EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wyniesie 69 – 71 mln zł. Saldo działalności finansowej (koszty odsetek, różnice kursowe na wycenie pozycji bilansowych, w tym kredytów walutowych) ze względu na znaczną dewaluację ukraińskiej waluty będzie miało wynik ujemny i wyniesie ok. 8 mln zł, czyli będzie porównywalne do pozycji zeszłorocznej (-8,2 w pierwszym kwartale 2014 roku).

W konsekwencji Spółka szacuje, iż skonsolidowany zysk netto wyniesie ok. 31- 33 mln zł, co jest wartością porównywalną z rokiem 2014. Na koniec marca 2015 roku dług netto Grupy Kapitałowej wyniesie ok. 185 mln zł w porównaniu z ok. 170 mln zł na koniec 2014 roku.

Powyższa prognoza została przygotowana w oparciu o następujące założenia.
1 kwartał 2014 1 kwartał 2015(prognoza) Zmiana
średni kurs EUR/PLN w kwartale 4,18 4,20 +0%
średni kurs USD/PLN w kwartale 3,05 3,73 +22%
średnia cena aluminium 3M w kwartale 1752 USD/t 1813 USD/t +3%