ENG

Ustalenie ostatecznej wysokości dywidendy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje w nawiązaniu do RB nr 35/2014 i RB 39/2014 w sprawie wypłaty dywidendy, iż w związku realizacją uprawnień wynikających z programu opcji menedżerskich i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego ostateczna liczba akcji objętych dywidendą za 2013 rok wynosi 9 380 788, co daje dywidendę na jedną akcję w wysokości 10 PLN słownie: dziesięć złotych. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 17 lipca 2014 roku, a dniem wypłaty dywidendy jest 6 sierpnia 2014 r.