ENG

Korekta numeru raportu

Spółka informuje, że wskutek omyłki pisarskiej raport nr 9/2018 z 26 marca 2018 roku dotyczący wstępnych wyników za I kw. 2018 roku powinien mieć numer 10/2018.