ENG

Decyzja Banku PEKAO SA o przyznaniu kredytu obrotowego

Zarząd Grupy Kęty SA informuje, że  w dniu 27 października 2017 roku otrzymał z Banku PEKAO SA potwierdzenie przyznania kredytu obrotowego w wysokości 300 mln zł na okres 12 miesięcy. Kwota kredytu stanowi wspólny limit kredytowy dla spółek: Grupa Kęty SA, Alupol Packaging SA, Aluprof SA,  Aluform Sp. z o.o., Alupol Packaging Kety Sp. z o.o., Alupol Films Sp. z o.o. , Aluminium Kety Emmi predlava aluminija, d .o.o. Powyższy kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności spółek. Zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy spółki są solidarnie odpowiedzialne za zadłużenie z tytułu wyżej wymienionej umowy.