ENG

Raport GRUPY KĘTY w Konkursie raporty społeczne- zagłosuj!

Szanowni Państwo,

Kierując się zasadą z kodeksu etycznego, która mówi:

„Jesteśmy świadomi, iż nasze działania powinny podlegać ciągłemu procesowi rozwoju i doskonalenia, stąd jesteśmy otwarci na wymianę doświadczeń i inspirację dobrymi praktykami otaczającego nas środowiska biznesowego z jednej strony, a z drugiej naszym zachowaniem, sposobem zarządzania staramy się dawać przykład innym uczestnikom rynku” cytat, poddaliśmy nasz raport roczny ocenie zewnętrznej w konkursie „Raporty społeczne”. Jesteśmy jedną z 49 organizacji, która prezentuje swoje dokonania w obszarach społecznej odpowiedzialności biznesu. Obecnie trwa ważne głosowanie internautów http://raportyspoleczne.pl/zaglosuj-na-raport/.
Dialog z interesariuszami to istotna dla nas kwestia. Państwa głosy są dla nas bardzo ważne. Jak wypowiada się poniżej organizator konkursu będzie to dla nas informacja zwrotna czy podejmowane działania spotykają się z Państwa akceptacją i zrozumieniem.

link do głosowania http://raportyspoleczne.pl/zaglosuj-na-raport/

Szerzej o konkursie:

W Konkursie „Raporty Społeczne” oceniane są raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności/zrównoważonego rozwoju, raporty zintegrowane oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych. Do tegorocznej edycji zgłoszono 49 publikacji (48 firm i organizacji), co stanowi rekord w dwunastoletniej historii Konkursu. Na tę liczbę składają się między innymi 22 debiuty, 12 raportów zintegrowanych oraz 4 raporty instytucji pozabiznesowych.

W głosowaniu internautów udział można wziąć do 17 września poprzez formularz dostępny na stronie http://raportyspoleczne.pl/zaglosuj-na-raport/. Głos oddaje się na 3 publikacje.

W formularzu należy również wpisać swój adres e-mail oraz określić grupę interesariuszy, do której należymy. Na koniec trzeba potwierdzić udział w głosowaniu poprzez kliknięcie linku przesłanego na podany adres e-mail. Dopiero wtedy głos zostanie zapisany w systemie.

Głosowanie internautów to bardzo ważny element Konkursu „Raporty Społeczne”. Umożliwia włączenie w proces dialogu z otoczeniem szerszego grona interesariuszy. Poprzez udział w głosowaniu pracownicy, konsumenci i kontrahenci mogą wyrazić opinię na temat działań prowadzonych przez organizacje biorące udział w konkursie. Te z kolei otrzymują informację zwrotną na temat tego czy skutecznie i wiarygodnie komunikują swoje inicjatywy z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju – mówi Tadeusz Joniewicz, menedżer projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynator Konkursu „Raporty Społeczne”. – Warto wziąć udział w głosowaniu internautów by po prostu pokazać, które z raportów i działań firm nam się najbardziej podobają – zachęca Tadeusz Joniewicz.