ENG

Prognoza wyników finansowych 2019

Grupa Kęty ogłosiła prognozę wybranych wyników finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej na rok 2019 oraz podała szacunkowe wyniki finansowe i operacyjne za 2018 rok.

Prognoza wyników finansowych 2019