ENG

Prognoza wybranych skonsolidowanych wyników finansowych i operacyjnych na rok 2022

Grupa Kęty prognozuje, że w 2022 roku osiągnie 549 mln zł zysku netto oraz 5,415 mld zł przychodów, wobec szacowanych na 2021 r. 582 mln zł zysku netto i 4,556 mld zł przychodów

Zobacz więcej

Wyniki wyszukiwania