ENG

22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody!

Światowy Dzień Wody – myślą przewodnią tego globalnego święta, które zostało ustanowione podczas Szczytu Ziemi w 1992 roku w Rio De Janerio jest uświadomienie relacji między roztropną gospodarką wodną a kondycją społeczną ludzi.

Każdego roku Dzień Wody obchodzony jest pod inną nazwą, który pokazuje ideę święta od innych stron. W tym roku Święto obchodzone będzie pod nazwą „Woda a zmiany klimatu”

Kwestie związane z ochroną środowiska w tym m.in. zarządzania gospodarką wodną i tego jak do tematu podchodzi nasza Grupa Kapitałowa – dowiedzieć możemy się z Raportu Rocznego z rozdziału GRUPA DLA ŚWIATA – Odpowiedzialność środowiskowa.