ENG

Wysokie tempo rozwoju

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w trzecim kwartale br. wyniosły 811,6 mln zł (wzrost o 13%) a skonsolidowany zysk netto wyniósł 83,2 mln zł (wzrost o 8%).

Wykorzystanie mocy produkcyjnych w dalszym ciągu utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie (powyżej 90%), czemu sprzyja wysoki popyt na oferowane produkty i przekłada się na wzrosty sprzedaży przekraczające 10% we wszystkich segmentach działalności Grupy Kęty.

W Segmencie Wyrobów Wyciskanych przychody ze sprzedaży w trzecim kwartale 2018 r. wyniosły 351,9 mln zł i były o 15% wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, co spowodowane było głównie wzrostem wolumenu sprzedaży (w tonach) oraz cen produktów, który wynikał z wyższego kosztu surowca.

Utrzymująca się cały czas dobra koniunktura w Segmencie Systemów Aluminiowych i wysoki portfel zamówień w kraju i za granicą, przyczyniły się do wzrostu sprzedaży tego segmentu o 12% w trzecim kwartale 2018 r. w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku. Szczególnie dynamiczny wzrost odnotowany został na rynku krajowym, na którym sprzedaż w tym okresie wzrosła o 22%. W kolejnych kwartałach spodziewane jest utrzymanie się dobrych warunków gospodarczych czemu sprzyjać ma m.in. powolne odbudowywanie marży na sprzedaży przez firmy wykonawcze na rynku krajowym, a także optymistyczne prognozy na rynkach eksportowych.

Również Segment Opakowań Giętkich odnotował 11% wzrost przychodów ze sprzedaży w analizowanym okresie pomimo występującej w branży nadpodaży mocy produkcyjnych na rynku krajowym oraz presji cenowej połączonej z brakiem akceptacji ze strony klientów do przeniesienia na nich w całości wzrostu cen surowców, co w konsekwencji wymusza koncentrację sprzedaży na rynkach zagranicznych i zwiększanie eksportu.