ENG

The Green Network

SDG:

Aluminium Kety Emmi (spółka z Grupy Kapitałowej w Słowenii) zostało członkiem Green Network – Zielona Słowenia, ponieważ zdajemy sobie sprawę z wagi zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej. Misją Sieci jest sprostanie zrównoważonym wyzwaniom stojącym przed gospodarką i innymi interesariuszami. Organizują warsztaty dla firm, wykłady, prowadzą coachingi, współtworzą, piszą, publikują i co najważniejsze łączą różnych interesariuszy w bardziej zrównoważoną i przejrzystą przyszłość. Członkowie sieci dzielą się dobrymi praktykami, informują o istniejących zrównoważonych osiągnięciach i wysiłkach oraz znajdują rozwiązania dla zrównoważonych wyzwań.