ENG

Intensywność zużycia energii wg głównych źródeł energii w 2021 i 2022 roku