ENG

Intensywność zużycia energii wg głównych źródeł energii w 2022 i 2023 roku