ENG

Całkowity pobór wody w 2022 i 2023 roku według źródła