ENG

Całkowity pobór wody w 2021 i 2022 roku według źródła