ENG

Bezpośrednie i pośrednie emisje gazów cieplarnianych (zakres 1 i 2) łącznie