ENG

“Solidny Pracodawca Roku 2016”

Miło nam poinformować, iż Grupa Kęty S.A. została laureatem konkursu “Solidny Pracodawca Roku 2016”.

Konkurs ma na celu wyłonienie oraz promocję przedsiębiorstw i instytucji najrzetelniejszych pod względem polityki zatrudnieniowej, rozwiązań pracowniczych i zarządzania zasobami ludzkimi.

W ramach konkursu obowiązywały poniższe kryteria:

  • Ścieżka kariery i szkolenia pracowników
  • Pomoc w osobistym rozwoju pracowników
  • System motywacyjny
  • Przestrzeganie prawa pracy
  • Terminowość wypłat
  • Warunki pracy i przestrzeganie BHP
  • Warunki socjalne
  • Dynamika zatrudnienia w ostatnich latach
  • Społeczna odpowiedzialność firmy
  • Opinie o firmie

Zmotywowany, zaangażowany i stabilny pracownik to w obecnej sytuacji rynkowej największe dobro każdej organizacji, tym bardziej cieszy nas fakt zaliczenia Grupy Kęty S.A. do grona laureatów plebiscytu SOLIDNY PRACODAWCA ROKU 2016 – mówi Z-ca Dyrektora Generalnego Grupy Kęty S.A. p. Piotr Wysocki.

Uroczysta gala odbędzie się początkiem roku 2017. Wiecej o konkursie tutaj