ENG

SOLIDARYZUJEMY SIĘ Z UKRAINĄ

22.11.2022

Przed Nimi zima - pomagajmy i to bardzo

Spółki Grupy Kapitałowej nie ustają w niesieniu pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Pod opieką w Polsce pozostaje 90 osób z Ukrainy, z czego 41 osób pracuje w spółkach Grupy Kapitałowej. Dodatkowo organizacja niesie pomoc humanitarną poza granice kraju. Obecnie trwają przygotowania do zabezpieczenia czasu zimowego i świątecznego.

Od rozpoczęcia konfliktu Grupa Kapitałowa przeznaczyła na cel pomocowy blisko 1,5 mln złotych.

20.07.2022

Nie ustajemy w pomocy

Pod bieżącą opieką Grupy Kapitałowej pozostaje 132 obywateli Ukrainy, którym pomagamy w kwestiach zakwaterowania i innych bieżących potrzebach, 52 osoby z tego grona znalazło pracę w strukturach Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. Jednocześnie spółka poinformowała, iż w związku z wycofaniem się wojsk rosyjskich z terenów, na których zlokalizowane są spółki Grupy Kapitałowej możliwe było wznowienie w ograniczonym zakresie działalności produkcyjnej w Alupol Ukraina LLC (praca z przerwami w systemie jednozmianowym) oraz działalności handlowej w Aluprof System Ukraina LLC.

16.05.2022

Co czwarty podopieczny-uchodźca już pracuje

Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A. nie ustaje w akcji pomocowej dla uchodźców z Ukrainy. Pod bieżącą opieką w Polsce znajduje się ponad 200 osób, którym pomoc udzielana jest przede wszystkim w sprawach zakwaterowania oraz przy załatwianiu formalności urzędowych. Cieszy to, że już aż 45 osób z tego grona znalazło zatrudnienie w spółkach Grupy Kapitałowej. – Osoby te bardzo angażują się w powierzone im zadania, przy okazji intensywnie ucząc się języka polskiego. Co bardzo cieszy, z każdym kolejnym tygodniem, obserwujemy ich usamodzielnianie się także w innych obszarach życia społecznego – opowiadają pracownicy wolontariusze.

29.03.2022

Pomoc dla blisko 400 osób

Nie ustajemy jako Organizacja w niesieniu pomocy rodzinom naszych ukraińskich Pracowników, im samym, a także ukraińskim uchodźcom.  W ciągu miesiąca zaopiekowaliśmy bezpośrednio i pośrednio blisko 400 osób, które znalazły bezpieczne schronienie w wynajętych mieszkaniach i hotelach, otrzymały niezbędną pomoc materialną, a także nadzieję w postaci możliwości podjęcia pracy, kształcenia i wychowywania swoich dzieci w normalności.  Jednocześnie organizujemy pomoc humanitarną dla pracowników, którzy pozostali na Ukrainie.

Obecnie zespoły pracowników z Grupy angażują się w niesieniu pomocy formalno-organizacyjnej m.in. w otrzymaniu numeru Pesel, wniosków 500plus.

Otrzymujemy wspaniałe wsparcie naszych polskich Koleżanek i Kolegów z organizacji – bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym w proces pomocy!!! Będzie ona nam w dalszym ciągu bardzo potrzebna, bo w działaniach charytatywnych nastawiamy się na długofalową pomoc, w szczególności dla naszych pracowników i ich rodzin z Alupol LLC i Aluprof Systema Ukraina.

Solidarni z Ukrainą – pomagamy każdego dnia

Zgodnie z deklaracjami prowadzimy każdego dnia działania w obszarze wsparcia naszych Pracowników, jak również pomocy humanitarnej dla obywateli Ukrainy.  Pomocy udzieliliśmy dotychczas 146 osobom, w tym 65 dzieciom – głównie rodzinom i bliskim naszych Pracowników, ale także osobom niepowiązanym z naszą Grupą Kapitałową. Proces pomocy z każdym  dniem nabiera dynamiki – oczekujemy na kolejne rodziny, którym pomagamy w zakwaterowaniu. Organizujemy wszystko co niezbędne do życia codziennego. Planujemy również zorganizować im w najbliższym czasie możliwość pracy w naszej Grupie lub innych firmach w regionie. Zaoferowaliśmy także pakiety pomocowe dla tych z Pracowników, którzy zdecydowali o powrocie do Ukrainy.

Dziękujemy Wszystkim Pracownikom z Polski zaangażowanym w proces pomocy!!!

 

04.03.2022

Tragiczna wiadomość o śmierci jednego z pracowników Alupol LLC

W ósmym dniu inwazji na Ukrainę wojska rosyjskie zbombardowały dzielnice mieszkaniowe Borodianki, gdzie znajduje się należący do Grupy Kęty zakład Alupol LLC.

Z ogromnym smutkiem i żalem zawiadamiamy, że wczoraj w wyniku działań wojennych w Borodiance zginął pracownik naszego zakładu Alupol LLC, Kostia Patłaj. Miał 38 lat, był korektorem matryc. Straciliśmy Kolegę o dużej wiedzy i doświadczeniu, lubianego i szanowanego.

Żegnamy Go, pozostanie w naszych sercach i pamięci.

Jego Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd i Pracownicy Grupy Kęty S.A.

3.03.2022

Nie współpracujemy z kontrahentami z Rosji i Białorusi

Wobec agresji wojsk rosyjskich na Ukrainę Grupa KĘTY, solidaryzując się z Narodem ukraińskim, zaprzestała współpracy z kontrahentami z Rosji i Białorusi.

28.02.2022

Deklarujemy pełne wsparcie dla Narodu ukraińskiego

Zarząd Grupy Kęty S.A. deklaruje pełne wsparcie dla Narodu ukraińskiego i potępia atak wojsk rosyjskich na Ukrainę. Deklarujemy, iż będziemy wspierać naszych ukraińskich pracowników i pomagać im w zapewnieniu bezpieczeństwa ich rodzin. Deklarujemy również, iż spółki Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. wesprą finansowo działania na rzecz pomocy humanitarnej dla obywateli Ukrainy. Na chwilę obecną w skali Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. przeznaczono na ten cel 1,5 mln PLN.

24.02.2022

Czasowe zaprzestanie działalności operacyjnej w dwóch spółkach na terenie Ukrainy

W związku z atakiem Rosji na Ukrainę Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje o czasowym zaprzestaniu działalności operacyjnej w dwóch spółkach Grupy Kapitałowej, tj. ALUPOL LLC z siedzibą w Borodiance koło Kijowa funkcjonująca w ramach Segmentu Wyrobów Wyciskanych oraz spółka handlowa ALUPROF SYSTEMA UKRAINA TOV z siedzibą w Kijowie przynależąca do Segmentu Systemów Aluminiowych) ze względu na bezpieczeństwo pracowników. Wstrzymanie produkcji w zakładach ukraińskich nie będzie miało wpływu na obsługę klientów w innych krajach.