ENG

Cel 8: Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi

Społeczności lokalne

Ponad 1800 prac w konkursie plastycznym „Gdzie pracuje moja mama, tata?”- 70 lat Grupy Kęty.

22 czerwca 2023
Zobacz więcej
Informacje korporacyjne

Grupa Kęty została wyróżniona Srebrnym Listkiem CSR – nagrody Tygodnika Polityka, Delloite i Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

20 czerwca 2023
Zobacz więcej
Informacje korporacyjne

Grupa Kęty z tytułem Herosa rynku kapitałowego.

31 maja 2023
Zobacz więcej
Informacje korporacyjne

Raport zintegrowany Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.

26 maja 2023
Zobacz więcej
Społeczności lokalne

Poczuj miętę do Grupy Kęty- spotkania z przyszłymi pracownikami.

12 maja 2023
Zobacz więcej
Informacje korporacyjne

Giełdowa Spółka Roku- III miejsce dla Grupy Kęty w kategorii „Relacje z Inwestorami”.

20 marca 2023
Zobacz więcej
Społeczności lokalne

Muzyka dla przedszkolaka! – Razem z Grupą!!!!

17 marca 2023
Zobacz więcej
Społeczności lokalne

Jubileuszowa odzież robocza.

13 lutego 2023
Zobacz więcej
Cele Zrównoważonego Rozwoju promowane przez Grupę Kapitałową Grupę Kęty S.A.

Biorąc pod uwagę specyfikę biznesową Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A., konsekwentnie realizowaną ścieżkę wskazaną w przyjętej Polityce Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, podążając w kierunku misji, wizji i wartości firmy wybraliśmy i deklarujemy zaangażowanie i działania na rzecz celów zrównoważonego rozwoju.