ENG

Cel 3: Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt

Grupa Kapitałowa Grupy Kęty SA w sposób priorytetowy podchodzi do tematu zdrowia i bezpieczeństwa pracowników i ich rodzin. Poprzez m.in program medyczny „Opieka medyczna S” gwarantujemy naszym pracownikom i ich rodzinom szeroki dostęp do usług zdrowotnych, poprzez rozwój idei wychowania przez sport umożliwiamy im start w wielu imprezach sportowych zachęcają ich i promując zdrowy styl życia. Jednocześnie aktywnie angażujemy się w projekty społeczne o charakterze prozdrowotnym.

Zobacz raport z V edycji!

Dbam o dziecko – autorski projekt zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Społeczeństwo

Poland Business Run- medal dla Grupy Kęty, nagrody dla uczestników

26 września 2019
Zobacz więcej
Społeczności lokalne

Rajd rowerowy! – jak zawsze byliśmy najliczniejsi- DZIĘKUJEMY!!!

26 września 2019
Zobacz więcej
Społeczeństwo

Biegniemy z Mają – bieg charytatywny za nami!

26 września 2019
Zobacz więcej
Fundacja

Rower POMAGA- 10 rowerów dla podopiecznych Fundacji!!!

4 września 2019
Zobacz więcej
Społeczeństwo

Sprzątamy Beskidy- finał jak zawsze na Magurce!

19 czerwca 2019
Zobacz więcej
Społeczeństwo

Prawie 1400 prac plastycznych w konkursie plastycznym „Dzień SPORTU”

7 czerwca 2019
Zobacz więcej
Cele Zrównoważonego Rozwoju promowane przez Grupę Kapitałową Grupę Kęty S.A.

Biorąc pod uwagę specyfikę biznesową Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A., konsekwentnie realizowaną ścieżkę wskazaną w przyjętej Polityce Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, podążając w kierunku misji, wizji i wartości firmy wybraliśmy i deklarujemy zaangażowanie i działania na rzecz celów zrównoważonego rozwoju.