ENG

Cel 3: Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt

Grupa Kapitałowa Grupy Kęty SA w sposób priorytetowy podchodzi do tematu zdrowia i bezpieczeństwa pracowników i ich rodzin. Poprzez m.in program medyczny „Opieka medyczna S” gwarantujemy naszym pracownikom i ich rodzinom szeroki dostęp do usług zdrowotnych, poprzez rozwój idei wychowania przez sport umożliwiamy im start w wielu imprezach sportowych zachęcają ich i promując zdrowy styl życia. Jednocześnie aktywnie angażujemy się w projekty społeczne o charakterze prozdrowotnym.

Zobacz raport z V edycji!

Dbam o dziecko – autorski projekt zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Informacje korporacyjne

Dobre praktyki Grupy Kapitałowej w najnowszym Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

24 kwietnia 2024
Zobacz więcej
Środowisko

Dobre rady na odpady- czyli co wiem o recyklingu?

24 kwietnia 2024
Zobacz więcej
Informacje korporacyjne

Liderzy Społecznej Odpowiedzialności.

24 kwietnia 2024
Zobacz więcej
Środowisko

Dzień Ziemi – Sprzątamy Beskidy z PTT.

18 kwietnia 2024
Zobacz więcej
Społeczeństwo

2024 pod znakiem analizy podwójnej istotności. Raportowanie niefinansowe Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.

8 kwietnia 2024
Zobacz więcej
Środowisko

Sprzątanie terenów rekreacyjnych wokół rzeki Soły.

8 kwietnia 2024
Zobacz więcej
Cele Zrównoważonego Rozwoju promowane przez Grupę Kapitałową Grupę Kęty S.A.

Biorąc pod uwagę specyfikę biznesową Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A., konsekwentnie realizowaną ścieżkę wskazaną w przyjętej Polityce Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, podążając w kierunku misji, wizji i wartości firmy wybraliśmy i deklarujemy zaangażowanie i działania na rzecz celów zrównoważonego rozwoju.