ENG

Cel 11: Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu

Zrównoważone budownictwo rozwija się w sposób bardzo dynamiczny. Zielony budynek, a dokładniej – budynek zrównoważony, to obiekt oszczędny, komfortowy i stworzony z poszanowaniem środowiska naturalnego. To właśnie zrównoważone budownictwo jest kierunkiem, dzięki któremu Europa i świat są w stanie w znaczący sposób ograniczyć emisję CO2 i zużycie zasobów naturalnych, przyczynić się do poprawy jakości powietrza oraz sytuacji ekonomicznej, zdrowia i samopoczucia ludzi. Sektor budownictwa, jeden z głównych światowych emitentów CO2, od kilkunastu lat wprowadza narzędzia, które mają na celu przyspieszenie zmian w branży w kierunku budownictwa zielonego. Takimi narzędziami są certyfikacje wielokryterialne.

Certyfikacja zielonych budynków od lat wyznacza kierunek rozwoju całej branży budowlanej, również firmy ALUPROF, której celem jest wzrost udziału systemów aluminiowych w inwestycjach energooszczędnych i pasywnych o 20% do 2025 r. Międzynarodowe certyfikacje środowiskowe, m.in. BREEAM, LEED, DGNB, HQE czy WELL, stanowią potwierdzenie wzrostu świadomości kryzysu klimatycznego i wpływu, jaki ma na niego branża budowlana. Inwestorzy, deweloperzy oraz chętniej wybierają ekologiczne materiały oraz rozwiązania, które znacząco poprawiają jakość inwestycji i cykl życia projektowanych obiektów. Postęp w tym obszarze jest budujący, a każda realizacja, która otrzymuje certyfikat dla zielonych budynków, na której zastosowano systemy Aluprof jest dla nas powodem do dumy i motywacją do dalszego doskonalenia procesów i produktów w organizacji.

Środowisko

Kwiaty zamiast śmieci – zapraszamy do aktywności.

24 sierpnia 2023
Zobacz więcej
Środowisko

Finał akcji „Sprzątamy Beskidy z PTT” – 2023

20 czerwca 2023
Zobacz więcej
Informacje korporacyjne

Grupa Kęty została wyróżniona Srebrnym Listkiem CSR – nagrody Tygodnika Polityka, Delloite i Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

20 czerwca 2023
Zobacz więcej
Środowisko

Wspólne sadzenie borówek z myślą o naszych pszczółkach!

31 maja 2023
Zobacz więcej
Informacje korporacyjne

Raport zintegrowany Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.

26 maja 2023
Zobacz więcej
Środowisko

Sprzątamy Beskidy z PTT 2023 – Beskid Śląski, rejon Klimczoka posprzątany.

24 kwietnia 2023
Zobacz więcej
Społeczeństwo

Razem z Grupą- pomagamy jeżom przetrwać zimę.

24 kwietnia 2023
Zobacz więcej
Cele Zrównoważonego Rozwoju promowane przez Grupę Kapitałową Grupę Kęty S.A.

Biorąc pod uwagę specyfikę biznesową Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A., konsekwentnie realizowaną ścieżkę wskazaną w przyjętej Polityce Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, podążając w kierunku misji, wizji i wartości firmy wybraliśmy i deklarujemy zaangażowanie i działania na rzecz celów zrównoważonego rozwoju.