ENG

Cel 11: Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu

Zrównoważone budownictwo rozwija się w sposób bardzo dynamiczny. Zielony budynek, a dokładniej – budynek zrównoważony, to obiekt oszczędny, komfortowy i stworzony z poszanowaniem środowiska naturalnego. To właśnie zrównoważone budownictwo jest kierunkiem, dzięki któremu Europa i świat są w stanie w znaczący sposób ograniczyć emisję CO2 i zużycie zasobów naturalnych, przyczynić się do poprawy jakości powietrza oraz sytuacji ekonomicznej, zdrowia i samopoczucia ludzi. Sektor budownictwa, jeden z głównych światowych emitentów CO2, od kilkunastu lat wprowadza narzędzia, które mają na celu przyspieszenie zmian w branży w kierunku budownictwa zielonego. Takimi narzędziami są certyfikacje wielokryterialne.

Certyfikacja zielonych budynków od lat wyznacza kierunek rozwoju całej branży budowlanej, również firmy ALUPROF, której celem jest wzrost udziału systemów aluminiowych w inwestycjach energooszczędnych i pasywnych o 20% do 2025 r. Międzynarodowe certyfikacje środowiskowe, m.in. BREEAM, LEED, DGNB, HQE czy WELL, stanowią potwierdzenie wzrostu świadomości kryzysu klimatycznego i wpływu, jaki ma na niego branża budowlana. Inwestorzy, deweloperzy oraz chętniej wybierają ekologiczne materiały oraz rozwiązania, które znacząco poprawiają jakość inwestycji i cykl życia projektowanych obiektów. Postęp w tym obszarze jest budujący, a każda realizacja, która otrzymuje certyfikat dla zielonych budynków, na której zastosowano systemy Aluprof jest dla nas powodem do dumy i motywacją do dalszego doskonalenia procesów i produktów w organizacji.

Środowisko

Sprzątanie terenów rekreacyjnych wokół rzeki Soły.

8 kwietnia 2024
Zobacz więcej
Społeczności lokalne

Razem z GRUPĄ – X edycja. Nasze zaangażowanie społeczne!

29 stycznia 2024
Zobacz więcej
Środowisko

Karmniki dla ptaków- rozstrzygnięcie konkursu

4 stycznia 2024
Zobacz więcej
Środowisko

Zrób karmnik dla ptaków- konkurs dla Pracowników i Dzieci Pracowników.

23 października 2023
Zobacz więcej
Środowisko

70 tys. drzew na 70 lat Grupy Kęty.

23 października 2023
Zobacz więcej
Społeczności lokalne

70 lokalnych projektów na 70 lat Grupy Kęty – Raport z IX edycji programu Razem z GRUPĄ.

26 września 2023
Zobacz więcej
Społeczności lokalne

Eko przystanek- 70 lokalnych projektów na 70 lat Grupy Kęty.

26 września 2023
Zobacz więcej
Środowisko

Akcja „Czysta Wisła”- dokładamy 360 litrów śmieci zebranych przy rzece Sole.

8 września 2023
Zobacz więcej
Społeczności lokalne

Zbiory miodu z naszej pasieki.

24 sierpnia 2023
Zobacz więcej
Cele Zrównoważonego Rozwoju promowane przez Grupę Kapitałową Grupę Kęty S.A.

Biorąc pod uwagę specyfikę biznesową Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A., konsekwentnie realizowaną ścieżkę wskazaną w przyjętej Polityce Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, podążając w kierunku misji, wizji i wartości firmy wybraliśmy i deklarujemy zaangażowanie i działania na rzecz celów zrównoważonego rozwoju.