ENG

Polityki wyboru i współpracy z firmami audytorskimi

Grupa Kęty S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa poddaje swoje jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe przeglądom oraz badaniom przeprowadzanym przez firmę audytorską. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki powinien być realizowany w oparciu o następujące zasady:

  1. Podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego wybierany jest przez Radę Nadzorczą Grupy Kęty S.A. na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.
  2. Dokonując wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań, Rada Nadzorcza Grupy Kęty S.A. kieruje się obowiązującą Polityką oraz Procedurą wyboru firmy audytorskiej.
  3. Zasady świadczenia przez firmę audytorską dodatkowych usług niebędących badaniem określa Polityka udzielania dodatkowych zleceń.