ENG

Raporty okresowe

Zakres dat: Szukaj
Data/godzina Tytuł
20/10/2021 Skonsolidowany raport kwartalny za 3 kwartały 2021 roku
04/08/2021 2021 Skonsolidowany Raport Półroczny za 1 półrocze 2021 r.
04/08/2021 2021 Raport z Przeglądu Śródrocznego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
04/08/2021 2021 Raport z Przeglądu Śródrocznego Skróconego Sprawozdania Finansowego
06/05/2021 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021
26/03/2021 15:52 Skonsolidowany Raport Roczny za 2020 r.
26/03/2021 15:51 Jednostkowy Raport Roczny 2020
21/10/2020 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020
05/08/2020 2020 Skonsolidowany Raport Półroczny za 1 półrocze 2020 r.
05/08/2020 2020 Raport z Przeglądu Śródrocznego Skróconego Sprawozdania Finansowego
05/08/2020 2020 Raport z Przeglądu Śródrocznego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
05/08/2020 2020 Skonsolidowany Raport Półroczny za 1 półrocze 2020 r.
22/04/2020 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020
26/03/2020 16:03 2019 Roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kęty SA
26/03/2020 16:01 2019 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kęty SA
26/03/2020 15:58 2019 Informacja Zarządu dotycząca Firmy Audytorskiej
26/03/2020 15:57 2019 Sprawozdanie biegłego z badania sprawozdania finansowego
26/03/2020 15:56 2019 Sprawozdanie biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
26/03/2020 15:55 2019 Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu
26/03/2020 15:54 2019 Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań finansowych
25/03/2020 16:00 2019 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej
23/10/2019 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019
07/08/2019 2019 Skonsolidowany Raport Półroczny za 1 półrocze 2019 r.
07/08/2019 2019 Raport z Przeglądu Śródrocznego Skróconego Sprawozdania Finansowego
07/08/2019 2019 Raport z Przeglądu Śródrocznego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
24/04/2019 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019
03/04/2019 16:12 2018 Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań finansowych
03/04/2019 16:11 2018 Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu
03/04/2019 16:07 2018 Informacja Zarządu dotycząca Firmy Audytorskiej
03/04/2019 16:05 2018 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kęty SA
03/04/2019 16:04 2018 Roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kęty SA
02/04/2019 16:10 2018 Sprawozdanie biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
02/04/2019 16:09 2018 Sprawozdanie biegłego z badania sprawozdania finansowego
29/03/2019 16:06 2018 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej
24/10/2018 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2018
24/10/2018 Komentarz Zarządu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 3 kwartał
07/08/2018 2018 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kęty S.A.
07/08/2018 2018 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.
07/08/2018 2018 Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
07/08/2018 2018 Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego
19/04/2018 2018 Q1 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
19/04/2018 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2018
16/03/2018 10:41 2017 Raport biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego
16/03/2018 10:40 2017 Roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kęty S.A.
16/03/2018 10:38 2017 Raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
16/03/2018 10:37 2017 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.
16/03/2018 10:35 2017 Skonsolidowanie sprawozdanie finansowe Grupy Kęty S.A.
19/10/2017 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2017
19/10/2017 2017 Q3 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
03/08/2017 2017 Raport z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania jednostkowego
03/08/2017 2017 Raport z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
03/08/2017 2017 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.
03/08/2017 2017 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kęty S.A.
25/04/2017 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2017
16/03/2017 11:00 2016 Raport biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego
16/03/2017 10:59 2016 Opinia biegłego rewidenta dot. jednostkowego sprawozdania finansowego
16/03/2017 10:56 2016 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kęty S.A.
16/03/2017 10:48 2016 Roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kęty S.A.
16/03/2017 10:47 2016 Raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
16/03/2017 10:46 2016 Opinia biegłego rewidenta dot. skonsolidowanego sprawozdania finansowego
16/03/2017 10:44 2016 Skonsolidowanie sprawozdanie finansowe Grupy Kęty S.A.
16/03/2017 10:43 2016 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A
20/10/2016 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2016
20/10/2016 2016 Q3 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
02/08/2016 2016 Raport z przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
02/08/2016 2016 Raport z przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
02/08/2016 2016 Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.
02/08/2016 2016 Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kęty S.A.
20/04/2016 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2016
20/04/2016 2016 Q1 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
16/03/2016 11:16 2015 Opinia i raport biegłego rewidenta dot.jednostkowego sprawozdania finansowego
16/03/2016 11:14 2015 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kęty S.A.
16/03/2016 11:13 2015 Roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kęty S.A.
16/03/2016 11:10 2015 Opinia i raport biegłego rewidenta dot. skonsolidowanego sprawozdania finansowego
16/03/2016 11:03 2015 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.
16/03/2016 11:01 2015 Skonsolidowanie sprawozdanie finansowe Grupy Kęty S.A.
22/10/2015 2015 Q3 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
22/10/2015 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2015
13/08/2015 2015 Raport z przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
13/08/2015 2015 Raport z przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
13/08/2015 2015 Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kęty S.A
13/08/2015 2015 Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.
22/04/2015 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2015
22/04/2015 2015_Q1 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
17/03/2015 11:44 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kęty S.A.
17/03/2015 11:43 2014 Opinia biegłego rewidenta_jednostkowa
17/03/2015 11:42 2014 Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania jednostkowego
17/03/2015 11:41 2014 Raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania
17/03/2015 11:39 2014 Opinia biegłego rewidenta dot. skonsolidowanego sprawozdania finansowego
17/03/2015 11:38 2014 Skonsolidowanie sprawozdanie finansowe Grupy Kęty S.A.
17/03/2015 11:37 2014 Roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kęty S.A.
17/03/2015 11:36 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.
07/08/2014 2014 Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kęty S.A.
07/08/2014 2014 Półroczne sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

Wyniki wyszukiwania