ENG

Kalendarz korporacyjny

Kalendarz

26 / 01 / 2022

Dzień rejestracji na Walne Zgromadzenie

11 / 02 / 2022

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

23 / 03 / 2022

Publikacja szacunkowych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. za I kw. 2022

24 / 03 / 2022

Publikacja jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok

20 / 04 / 2022

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kw. 2022 roku

21 / 04 / 2022

Konferencja wynikowa Spółki

09 / 05 / 2022

Dzień rejestracji na Walne Zgromadzenie

25 / 05 / 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

22 / 06 / 2022

Publikacja szacunkowych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. za II kw. 2022

02 / 08 / 2022

Publikacja skonsolidowanego raportu na I półrocze 2022 r.

03 / 08 / 2022

Konferencja wynikowa Spółki

21 / 09 / 2022

Publikacja szacunkowych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. za III kw. 2022

19 / 10 / 2022

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kw. 2022 roku

20 / 10 / 2022

Konferencja wynikowa Spółki

17 / 03 / 2022

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

01 / 03 / 2022

Dzień rejestracji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

20 / 12 / 2022

Publikacja szacunkowych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. za IV kw. 2022 oraz publikacja prognozy wyników finansowych na 2023 rok

24 / 03 / 2021

Publikacja szacunkowych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Grupa Kęty S.A. za I kw. 2021 r.

26 / 03 / 2021

Publikacja jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 r.

26 / 04 / 2021

Dzień rejestracji na Walne Zgromadzenie

06 / 05 / 2021

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kw. 2021 r.

07 / 05 / 2021

Konferencja wynikowa

12 / 05 / 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

23 / 06 / 2021

Publikacja szacunkowych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Grupa Kęty S.A. za II kw. 2021 r.

04 / 08 / 2021

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 r.

05 / 08 / 2021

Konferencja wynikowa

22 / 09 / 2021

Publikacja szacunkowych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Grupa Kęty S.A. za III kw. 2021 r.

20 / 10 / 2021

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kw. 2021 r.

21 / 10 / 2021

Konferencja wynikowa

22 / 12 / 2021

Publikacja szacunkowych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. za IV kw. 2021 r.

22 / 12 / 2021

Publikacja prognozy wyników finansowych na rok 2022

23 / 12 / 2021

Konferencja