ENG

Razem z PZU poprawiamy bezpieczeństwo.

SDG:

W ramach umowy prewencyjnej Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A. otrzymała  z PZU 50 tys. złotych na działania mające na celu likwidację istotnych zagrożeń w zakładach pracy związanych z utratą życia i zdrowia pracowników. W ramach Grupy środki zostały przeznaczone na zakup wraz z montażem Centrali Polon 6000 oraz elementami kontrolno-sterującymi systemu wraz z projektem powykonawczym zadania. Centrala została zamontowana w Segmencie Opakowań Giętkich w Tychach. Zadanie znacząco wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa pracowników poprzez zwiększenie niezawodności systemów pożarowych.