ENG

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, że Spółka podpisała w dniu 29 stycznia 2015 roku kolejną (drugą) umowę z firmą Aluminio Espanol S.A. na zakup i dostawę surowców aluminiowych. Łączna wartość zawartych umów wynosi ok. 122 mln zł i została ustalona w oparciu o aktualne notowania aluminium na LME. Umowa o największej wartości dotyczyła zakupu surowców aluminiowych o wartości 71 mln zł i została zawarta w dniu 29 stycznia 2015 roku.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość 10% kapitałów własnych Grupy Kęty SA .