ENG

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, że Spółka podpisała w dniu 20 stycznia 2016 roku kolejne (drugą i trzecią) umowy z firmą Glencore International AS. na zakup i dostawę surowców aluminiowych. Łączna wartość zawartych umów wynosi ok. 85 mln zł i została ustalona w oparciu o aktualne notowania aluminium na LME. Umowa o największej wartości dotyczyła zakupu surowców aluminiowych o wartości 49 mln zł i została zawarta w dniu 20 stycznia 2016 roku.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość 10% kapitałów własnych Grupy Kęty SA .