ENG

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, że Spółka podpisała w dniu 30 marca 2016 roku kolejną (szóstą) umowę z firmą Hydro Aluminium a.s. na zakup i dostawę surowców aluminiowych. Łączna wartość zawartych umów wynosi ok. 78 mln zł i została ustalona w oparciu o aktualne notowania aluminium na LME. Umowa o najwyższej wartości dotyczyła zakupu surowców aluminiowych o wartości ok. 25 mln zł i została zawarta w dniu 30 marca br. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość 10% kapitałów własnych Grupy Kęty SA .