ENG

Zgłoszenie projektu uchwały przez Akcjonariusza Nationale-Nederlanden OFE

Zarząd Grupy Kęty S.A. (Spółka) informuje, że uprawniony Akcjonariusz Nationale-Nederlanden OFE reprezentowany przez PTE Nationale-Nederlanden w Warszawie zgłosił projekt uchwały do pkt 8 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Kęty S.A. zwołanego na dzień 31 maja 2017 r. w sprawie podjęcia uchwały o podziale zysku za rok 2016 oraz określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje projekt uchwały zaproponowany przez Akcjonariusza.