ENG

Zgłoszenie projektu uchwały przez akcjonariusza

Zarząd Spółki informuje, że Uprawniony Akcjonariusz, OFE PZU „Złota Jesień” reprezentowany przez PTE PZU S.A. w Warszawie zgłosił projekt uchwały dotyczący pkt 8 („Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2015 i określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy”) ogłoszonego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12 maja 2016 roku.

Zarząd przypomina, iż wszystkie materiały związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, w tym opublikowana w niniejszym raporcie treść projektu uchwały zaproponowana przez Akcjonariusza, znajdują się na stronach internetowych spółki www.grupakety.com w zakładce Relacje inwestorskie / WZA.