ENG

Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A. przez Akcjonariusza OFE PZU „Złota Jesień”

Zarząd Grupy Kęty S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 23 maja 2017 roku wpłynęło do Spółki zgłoszenie PTE PZU SA, reprezentującego OFE PZU „Złota Jesień” zawierające informację, że zgłasza Pana Piotra Stępniaka na Członka Rady Nadzorczej Spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Kęty S.A., które odbędzie się 31 maja 2017 roku.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje otrzymane zgłoszenie oraz życiorys wraz z oświadczeniem kandydata.